Şəbəkəmiz gənc olduğundan onun müxtəlif ölkələrin ərazilərində və müxtəlif internet-brauzerlərdəki fəaliyyətində səhvlər mümkündür. Tərəfinizdən hər hansı bir səhv aşkar olduqda bizi error@doctorsonline.com elektron poçtuyla məlumatlandırmanızı xahiş edirik. Aşkar olunmuş səhvi qısa müddət ərzində aradan qaldırmaq və saytın tam və səhvsiz fəaliyyətini təmin etmək üçün proqramçılarımız öz səylərini əsirgəməyəcəklər.